• Acasa
  • Legislatie

Legislatie

Lege Descarca
ORDIN nr. 3.173 din 11 decembrie 2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare a acestuia Descarca
ORDONANTA DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ghidul privind Reglementarile specifice din domeniul deseurilor, denumit Codul deseurilor, ca urmare a implementarii proiectului Descarca
HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase Descarca
LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje Descarca
ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective Descarca
ORDIN nr. 1.362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului Descarca
ORDIN nr. 1.385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel national, regional si judetean Descarca
ORDIN nr. 140 din 14 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea si revizuirea planurilor judetene de gestionare a deseurilor si a planului de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti Descarca
ORDIN nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu Descarca
ORDIN nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia Descarca
ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor Descarca
ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje Descarca
ORDIN nr. 932 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje Descarca
ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor Descarca


Tinte legale pentru reciclare ambalaje 2020-2025

Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material^1) (%) Obiectiv global de valorificare prin reciclare^2) (%) Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie^3) (%)
Anul Hârtie carton Plastic Sticlă Metal Aluminiu Lemn
Total | Din care pentru PET
2019-2022 (inclusiv) 60 22,5 | 55 60 50 20 15 55 60
Anul 2023 65 35 | 57 65 60 30 20 60 65
Anul 2024 70 40 | 60 65 65 40 20 60 65
Începând cu anul 2025 75 50 | 65 70 70 50 25 65 70