GreenPoint Management S.A este un operator economic autorizat sa isi desfasoare activitatea la nivel national prin Licenta de operare nr. 5 din 10 mai 2017 emisa de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. Compania doreste sa achizitioneze trasabilitate pentru deseuri de ambalaje libere de sarcina numai de la operatori de salubrizare autorizati, statii de sortare si centre de management integrat al deseurilor pentru reciclarea si valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie. In vederea demararii actiunii de colaborare cu societatea noastra, este necesara prezentarea urmatoarelor documente :

A. Documente spre analiza (transmitere prin e-mail) :

 • copie CUI
 • Copie Autorizatie de mediu
 • Copie Act Constitutiv
 • Copie certificat constatator (nu mai vechi de 60 de zile)
 • estimare lunara a cantitatilor pe tipuri de materiale reciclabile colectate/sortate la nivelul anului 2017.

B. Audit tehnic (verificare in teren) – dotarile tehnice specifice in autorizatia de mediu trebuie sa coincida cu cele prezentate in teren.

GreenPoint Management S.A este o organizatie de transfer de responsabilitate (OTR), autorizata sa isi desfasoare activitatea la nivel national prin Licenta de operare nr. 5 din 10 mai 2017 emisa de Ministerul Mediului.

Avand in vedere obligatiile producatorilor care pun pe piata nationala bunuri ambalate referitoare la indeplinirea obiectivelor de valorificare si reciclare, precum si obligatiile referitoare la raportarea datelor, prevazute de Legea 249/2015, compania noastra va propune preluarea prin contract a responsabilitatilor prevazute la art. 16 alin.(1), in conformitate cu art.16 alin.(2) lit.b).

GreenPoint Management S.A. a gestionat pana la finalul anului 2018 peste 50.000 de tone deseuri de ambalaje contractate numai de la operatori de salubrizare autorizati, statii de sortare sau centre de management integrat al deseurilor.

In vederea demararii procesului de colaborare cu Greenpoint Management S.A. va rugam sa ne transmiteti prin e-mail urmatoarele informatii :

 • cantitatile de ambalaje pe care estimati ca le veti introduce pe piata, incepand cu luna curenta pana in decembrie (inclusiv)
 • copie CUI
 • copie certificat constatator
 • copie dupa ultima declaratie depusa laAFM
 • certificatul de atestare a obligatiilor fiscale la Fondul pentru Mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 192/2014, Art. 27 (copie certificata, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnata si stampilata).

Sistemul GreenPoint va ofera numai beneficii :

 • garantia ca toate obiectivele pentru reciclarea si valorificarea deseurilor de ambalaje vor fi indeplinite :
 • garantia evitarii penalitatii de 2 lei/kg pentru neatingerea tintelor de reciclare
 • predictibilitate financiara si contractuala
 • administram un sistem transparent si eficient – achizitionam cantitati de deseuri de ambalaje doar de la operatori economici autorizati
 • investim constant in programe menite sa creasca gradul de reciclare in Romania

Tarife Producator GreenPoint Management

Oferta GreenPoint Management pentru anul 2019 prezinta cantitati contractate numai cu operatori de salubrizare autorizati, statii de sortare si centre de management integrat al deseurilor.