Echipa GreenPoint Management participa astazi la CONFERINȚA NAȚIONALĂ FADI “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Implementarea trasabilității deșeurilor de ambalaje în conformitate cu Legea nr.560/2018 (privind OUG 74/2018) și Ordinul nr. 1362/2018 (privind OTR),”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național.

Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.

Aspecte de interes discutate:

• Situația actuală în managementul integrat al deșeurilor
• Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare, transport, sortare, tratare până la depozitare
• Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018), Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)
• Soluții de dezvoltare și completare a SMID-urilor (prin finanțări POIM , ADI , U.A.T. si P.P.P.